Moksha Kumar - Darwaazon ki kahaaniyan
Moksha Kumar - Darwaazon ki kahaaniyan

48 x 36 inch Mixed Media on Canvas 2019

Moksha Kumar - Neon Depths
Moksha Kumar - Neon Depths

24 x 36 inch Mixed Media on Canvas 2019

Moksha Kumar - A time bygone
Moksha Kumar - A time bygone

18 x 18 inch Mixed Media on Canvas 2019

Moksha Kumar - Darwaazon ki kahaaniyan
Moksha Kumar - Darwaazon ki kahaaniyan

48 x 36 inch Mixed Media on Canvas 2019

1/7